Kostenloser Versand bei Bestellungen ab 150 Euro

TERMS AND CONDITIONS

Els llocs web del grup BMC (www.BMC-Switzerland.com, www.SCOR-mtb.com, www.ADICTA-LAB.com), d’ara endavant denominats «Botiga en línia», són administrats per BMC Switzerland AG («BMC»/«nosaltres»), Sportsstrasse 49, 2540 Grenchen, Suïssa (CHE-113.072.038 UID, CHE-116.335.866 VAT).

Si us plau, llegeix atentament els nostres Termes i Condicions Generals («TCG») abans de fer una comanda a la nostra botiga en línia.

1. Àmbit, definicions

La versió dels nostres Termes i Condicions Generals vigent en el moment de la comanda s’aplicarà a cada comanda realitzada pel Client («Tu», «Client», «Consumidor») a través de la nostra botiga en línia, excloent termes i condicions diferents que el Client vulgui imposar, encara que BMC no s’hi oposi expressament. Per obtenir més informació, visita la nostra pàgina de preguntes freqüents o posa’t en contacte amb nosaltres si tens alguna consulta.

2. Termes i condicions que regulen la subscripció d’un contracte amb BMC Switzerland

El Client només es considera un Consumidor si la finalitat dels béns i serveis encarregats no és atribuïble principalment a l’activitat empresarial/professional per compte propi del Client. Com a client, només podràs encarregar productes o serveis a través de la nostra botiga en línia si tens com a mínim 18 anys i adquireixes els productes en qualitat de Consumidor, és a dir, per a finalitats diferents del teu negoci, comerç o professió. Seràs responsable de l’exactitud i integritat de la informació proporcionada durant el registre i procés de comanda.

3. Formació del contracte

Pots escollir productes col·locant-los a la cistella de la nostra botiga en línia en qualsevol moment mentre visites el nostre lloc web, i també pots modificar les teves dades.

L’enviament d’una comanda a través de la nostra botiga en línia (fent clic al botó «Enviar») suposa la presentació d’una oferta vinculant de compra dels béns o serveis en qüestió, la qual cosa generarà una obligació de pagament per part teva. Abans d’enviar-nos una comanda, el Client pot modificar i visualitzar les dades en qualsevol moment. No obstant això, el Client només pot presentar i enviar una comanda si ha acceptat expressament aquests TCG fent clic al botó «Acceptar TCG», incorporant-los així a la seva comanda.

Després d’enviar-nos la teva comanda, rebràs una confirmació de recepció per correu electrònic en un termini de 24 (vint-i-quatre) hores després que BMC rebi la comanda realitzada. Aquesta confirmació encara no suposa l’acceptació de la comanda. El contracte de venda només es considera formalitzar quan BMC t’envia un correu electrònic confirmant l’acceptació, o quan s’envia el producte. Amb aquest correu electrònic o en un altre posterior, però no més tard del moment de l’entrega de la mercaderia, enviarem el text del contracte (que consta de la comanda, les TCG i una confirmació de la comanda) al client en un suport de dades durador (correu electrònic o còpia impresa) (confirmació del contracte). El text del contracte s’emmagatzemarà de forma que es garanteixi la protecció de dades.

Es considerarà que totes les comandes dels Clients s’envien primer a BMC per a la seva aprovació i BMC podrà rebutjar o acceptar qualsevol comanda en qualsevol moment sense necessitat d’indicar el motiu.

Per motius tècnics, només s’acceptaran els mètodes de pagament esmentats durant el procés de confirmació de compra.

El nostre contracte amb el Client està redactat en idioma anglès.

4. Informació del producte, preus i disponibilitat

BMC s’esforça constantment per garantir l’exactitud de la informació disponible al nostre lloc web. No obstant això, no podem garantir que el contingut, els preus i la informació disponible al lloc web i a la botiga en línia (especialment en relació amb imatges, descripcions, vídeos, preus i disponibilitat dels productes) estiguin lliures d’errors.

Els preus dels productes es mostren en la moneda local i inclouen l’IVA local.

La disponibilitat del producte està pensada per reflectir les existències reals de BMC disponibles per a la venda en un moment determinat.

BMC s’esforçarà per proporcionar la informació més precisa possible amb diverses actualitzacions diàries, però la disponibilitat real pot variar. BMC es reserva el dret de modificar les especificacions del producte que es mostren a la seva pàgina web i botiga en línia per qualsevol motiu i en qualsevol moment, sense perjudici de les comandes ja realitzades i confirmades. El disseny i colors que es mostren al lloc web i a la botiga en línia depenen sobretot del teu dispositiu personal i de la configuració de navegació (especialment el calibratge de pantalla).

Si, en el moment que el Client fa la comanda, no hi ha existències disponibles del Producte seleccionat per aquell, el Venedor ho notificarà immediatament al Client per correu electrònic amb la confirmació de recepció de la comanda. Si el producte ha deixat d’estar disponible de manera definitiva, el Venedor rebutjarà la comanda. En aquest cas, no es considera que s’hagi formalitzat cap contracte i el Client rebrà la devolució íntegra de les quantitats pagades.

Si el producte especificat pel Client a la seva comanda ha deixat d’estar disponible només de manera temporal, el Venedor també ho notificarà immediatament al Client amb la confirmació de la comanda.

5. Responsabilitat i garantia

BMC serà responsable dels defectes substancials d’acord amb la legislació aplicable.

BMC declina la seva responsabilitat per qualsevol reclamació de danys que el Client pugui formular. L’anterior no inclou les reclamacions de danys i perjudicis del Client derivats de danys contra la vida, la integritat o la salut o per incompliment d’obligacions contractuals substancials (fonamentals), ni inclou la responsabilitat per altres danys derivats de l’incompliment deliberat o greument negligent per part de BMC, dels seus representants legals o agents. Les obligacions contractuals substancials són aquelles que constitueixen una condició sine qua non per a la consecució de la finalitat del contracte.

En cas d’incompliment d’obligacions contractuals substancials, BMC només serà responsable de les pèrdues típiques i previsibles del contracte, si les pèrdues s’originen en simple negligència.

Les limitacions previstes als apartats 2 i 3 també s’aplicaran a favor dels representants legals i agents del Venedor, si es formulen reclamacions directament contra ells.

Les limitacions de responsabilitat derivades dels apartats 2 i 3 no s’aplicaran si BMC ha ocultat el defecte de manera fraudulenta, o si havia atorgat una garantia de qualitat per a l’article. El mateix serà d’aplicació si BMC i el Client han subscrit un contracte pel que es garanteix la qualitat de l’article. Tot l’anterior serà sense perjudici de les disposicions de la Llei de responsabilitat civil per productes defectuosos, articles 128 i següents del text refós de la Llei 1/2007 General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris.

6. Procés de comanda

Per accedir a determinades funcions, pot ser necessari crear un compte personal. Seràs responsable del contingut i la informació emmagatzemats al teu compte. També seràs responsable de la confidencialitat de les teves dades d’inici de sessió.

BMC es reserva el dret de tancar o desactivar el teu compte en qualsevol moment i sense avís previ si hi ha una sospita d’incompliment d’aquests TCG o en cas d’ús no autoritzat per part de tercers.

Tens dret a accedir, canviar i eliminar el teu compte i les teves dades; consulta la Política de privadesa de BMC. En fer la teva comanda, confirma que has llegit i entès la Política de privadesa de BMC.

Qualsevol Consumidor que vulgui fer una comanda ha de crear un compte personal a la nostra botiga en línia.

Les condicions d’ús del nostre lloc web es descriuen a la Política de privadesa de BMC, que inclou la política de galetes.

Perquè un Client pugui fer comanda d’un producte, aquest ha d’estar disponible en el color i la mida seleccionats, i l’haurà de col·locar a la cistella i pagar-lo.

El client ha d’acceptar expressament aquests TCG fent clic al requadre de text o a finestra emergent a la part inferior de la pantalla configurada a aquest efecte en confirmar/finalitzar el procés de comanda i abans de passar al pagament. Aquest requadre de text o finestra emergent mai no es marcarà per defecte.

BMC accepta pagaments amb targeta de crèdit i transferència bancària. Has de tenir en compte que si el pagament s’efectua per transferència bancària, el producte romandrà reservat per a la teva comanda durant 5 dies laborables. Si no hi ha cap confirmació de pagament i/o l’import total de la comanda no es rep al nostre compte dins d’aquests 5 dies laborables, BMC cancel·larà la teva comanda i el teu contracte de compravenda esdevindrà ineficaç.

Quan s’hagi confirmat el pagament, s’enviarà una confirmació automàtica per correu electrònic a l’adreça de correu electrònic registrada al compte personal del Consumidor. Un cop confirmada, la comanda serà gestionada pel nostre gestor logístic i enviada per la seva entrega a l’adreça que hagis consignat durant el procés de comanda.

Si la comanda inclou una bicicleta, la comanda sencera s’enviarà al distribuïdor BMC seleccionat per al seu muntatge i preparació. En aquest cas, el distribuïdor es posarà en contacte directament amb el Client per organitzar la recollida i entrega completa de la comanda.

En la majoria dels casos, el termini d’entrega des de l’acceptació de la comanda fins a la recollida no hauria de superar els 5 dies laborables. Has de tenir en compte que hi ha diversos factors que poden afectar el temps d’entrega independentment dels processos de BMC.

7. Entrega

El nostre servei d’entrega pot dependre dels productes inclosos en la teva comanda. Per aquest motiu, cada comanda que inclogui una bicicleta s’enviarà a un distribuïdor BMC per garantir la preparació final i una entrega segura. Els distribuïdors se seleccionen durant el procés de confirmació de compra. El Client pot escollir el distribuïdor BMC que desitgi.

Si no s’acorda el contrari, l’entrega al Consumidor dels productes que hagi encarregat es produirà, en qualsevol cas, dins dels 30 (trenta) dies naturals a comptar de la data de subscripció del contracte, d’acord amb la Clàusula 3 anterior. Si l’entrega per part de BMC (o un dels seus distribuïdors) no s’ha produït en el període especificat, el Client exigirà que l’entrega es produeixi en un període de temps raonable a la vista de les circumstàncies.

Les comandes que continguin productes diferents de les bicicletes es podran entregar a l’adreça escollida pel Consumidor. L’entrega de la comanda conclou quan entreguem els productes a l’adreça designada pel Consumidor. La responsabilitat i el risc dels productes passaran al Consumidor en el moment en què s’entreguin i dipositin a l’adreça designada pel Consumidor.

Si no es pot fer l’entrega per qualsevol motiu imputable al Consumidor i aquest no organitza l’entrega o recollida de la comanda, les despeses d’emmagatzematge i les restants despeses d’enviament podran ser a càrrec del Consumidor. Si, malgrat els nostres esforços raonables, no podem contactar amb el Consumidor ni organitzar l’entrega o recollida de la comanda, podrem rescindir el contracte de compravenda. En aquestes circumstàncies, els diners avançats pels productes no entregats seran reemborsats al Consumidor, tot i que podrem deduir o cobrar una compensació raonable pels costos incorreguts (incloses les despeses d’entrega) a conseqüència de l’incompliment del Consumidor.

Els actes governamentals, aldarulls, vagues, tancaments patronals, incendis, avaries de maquinària, mal funcionament operatiu, escassetat de matèries primeres, intervencions oficials, escassetat d’energia, obstaculitzacions al transport i altres causes alienes al nostre control que retardin la producció o l’enviament normals es consideraran «força major» i facultaran a BMC a ajornar la data d’entrega. BMC informarà immediatament el Client de les esmentades circumstàncies quan BMC en tingui coneixement. Si el retard en l’entrega dels béns i serveis a causa dels esdeveniments esmentats anteriorment és intolerable per una de les Parts, aquesta podrà resoldre el contracte.

BMC es reserva el dret de resoldre la seva obligació de complir el contracte si requereix una entrega prèvia per part d’un subproveïdor i aquest no efectua l’entrega a BMC total o parcialment. Aquesta reserva relativa al subministrament correcte i puntual a BMC només serà d’aplicació si BMC no és responsable de la falta de subministrament, en particular si BMC ha conclòs una operació de cobertura adequada amb el subproveïdor a fi de complir les seves obligacions contractuals. Si la mercaderia no s’entrega i BMC resol el contracte d’acord amb aquesta disposició, BMC informarà immediatament d’aquest fet al comprador. Qualsevol preu de compra ja abonat serà reemborsat immediatament.

8. Devolucions

1. Es concedeix un període de devolució de 14 dies per a cada compra realitzada a través de la nostra botiga en línia. Els productes s’han de retornar en el seu embalatge original, sense senyals de desgast i en perfecte estat de funcionament. BMC es reserva el dret de negar-se a acceptar la devolució i reemborsament dels productes que estiguin deteriorats, ja utilitzats o no aptes per la revenda.

2. En el cas de comandes recollides d’un distribuïdor BMC, els productes es poden retornar directament a l’esmentat distribuïdor. La inspecció de la bicicleta i la devolució aniran a càrrec del distribuidor BMC.

3. El reemborsament es farà un cop rebut i verificat el producte a la nostra plataforma logística (vegi l’adreça a continuació).

4. Les despeses de devolució aniran a càrrec del consumidor. BMC reemborsarà el valor íntegre dels productes retornats, incloses les despeses d’enviament inicials, en cas de devolució íntegra de la comanda. L’import es reemborsarà mitjançant el mètode de pagament original. Les devolucions s’han de realitzar a la següent adreça:

BMC Switzerland – Agility
7 rue Pierre Clostermann
FR 68730 Blotzheim
França

8. Informació sobre el dret de revocació

Com a principi bàsic d’acord amb els articles 68 i següents de la Llei 1/2007 General per a la Defensa de Consumidors i Usuaris, els consumidors tenen dret a la revocació de les operacions de compravenda a distància; el Venedor els ha d’informar d’aquest dret d’acord amb següent model. L’apartat 3 conté un formulari model de cancel·lació.

Informació sobre el dret de revocació

Dret de revocació

Pots revocar aquest contracte en un termini de catorze dies sense necessitat d’expressar-ne els motius.

El termini de revocació és de catorze dies des del dia en què tu o un tercer que designis (i que no sigui un transportista) prengui possessió de la mercaderia.

Per exercir el teu dret de revocació, cal que ens ho comuniquis

BMC Switzerland AG
Sportstrasse 49
CH-2540 Grenchen
Suïssa

Número de telèfon:       +41 32 654 14 54
Correu electrònic:          info@bmc-switzerland.com

mitjançant una manifestació explícita (per exemple, una carta enviada per correu postal, fax o correu electrònic) informant-nos de la teva decisió de revocar aquest contracte. Podràs utilitzar el model de formulari de revocació adjunt, l’ús del qual no és obligatori.

Per complir amb el termini de revocació, n’hi ha prou amb enviar la notificació de l’exercici d’aquest dret abans del venciment del termini de revocació.

Conseqüències de la revocació:

Si revoques aquest contracte, et farem un reemborsament immediat (i a tot tardar dins dels catorze dies següents a la data en què rebem la notificació de la teva revocació) de tots els pagaments rebuts, incloses les despeses d’enviament (exceptuant els càrrecs addicionals derivats de la teva elecció d’un tipus d’entrega diferent de l’entrega estàndard de baix cost que oferim). Portarem a terme el reemborsament fent servir el mateix mètode de pagament que vas utilitzar per a la transacció original, tret que s’acordi expressament el contrari; en cap cas se’t cobrarà cap comissió per aquest reemborsament.

Podem negar-nos a fer el reemborsament fins que hàgim rebut la mercaderia retornada o fins que hagis acreditat que has retornat la mercaderia, el que succeeixi abans.

Ens hauràs de retornar la mercaderia o entregar-la de seguida al distribuïdor i, en tot cas, com a màxim en un termini de catorze dies des de la data en què ens comuniquis que cancel·les aquest contracte. S’entendrà que has complert el termini si envies o entregues la mercaderia abans del venciment del termini de catorze dies.

Hauràs de pagar els costos directes de devolució de la mercaderia.

Només seràs responsable de pèrdues de valor de la mercaderia adquirida que resultin de la teva manipulació d’aquesta de forma no raonable ni necessària per verificar la seva naturalesa, característiques i funcionalitat.

Formulari model de revocació

(Si vols revocar el contracte, omple aquest formulari i retorna’l.)

BMC Switzerland AG
Sportstrasse 49
CH-2540 Grenchen
Suïssa

Número de telèfon:        +41 32 654 14 54
Correu electrònic:           info@bmc-switzerland.com

Jo/nosaltres (*) revoco/revoquem el contracte subscrit per mi/nosaltres (*) per a la compra dels següents béns (*)/la prestació del següent servei (*)

Comanda feta el (*)/rebuda el (*)

Nom del/s consumidor/s

Adreça del/s consumidor/s

Signatura/es del/s consumidor/s (només quan la notificació es remeti en paper)

Data

(*) Si us plau, esborreu el que no correspongui.

9. Garantia

a. Garantia del fabricant

BMC serà responsable dels defectes substancials d’acord amb les normes legals aplicables, sens perjudici dels següents canvis. Les següents condicions de garantia especifiquen els serveis de garantia que BMC presta al comprador, així com els requisits per formular reclamacions de garantia.

El terme «comprador» en aquest text es refereix a tu, el client final.

b. ELS PRODUCTES ESTAN COBERTS PER LA GARANTIA

La garantia només cobreix els quadres, les forquilles rígides i els components fabricats per BMC (d’ara endavant «productes BMC»). La garantia només cobreix els productes nous de BMC que s’han comprat a un distribuïdor BMC. La resta de peces i components queden exclosos d’aquesta garantia.

c. PERÍODE DE GARANTIA

-          Quadre: 3 anys

-          Pintura: 2 anys (1 any per als models anteriors al 2014)

-          Altres productes de BMC: 2 anys

Els compradors de bicicletes a partir del Model Any 2011 podran registrar els seus quadres dins dels 30 dies posteriors a la compra amb un distribuïdor BMC a través del lloc web de BMC, la qual cosa ampliarà el període de garantia del quadre de 3 a 5 anys. El període de garantia no es podrà ampliar després d’haver reparat/substituït el quadre.

d. EXCLUSIÓ DE GARANTIA

Els components/peces i situacions següents queden exclosos d’aquesta garantia o provoquen l’exclusió de la garantia:

−         Canvis tècnics realitzats a la bicicleta sense l’aprovació del fabricant

−         Modificacions/afegits posteriors amb peces incompatibles o no originals

−         Peces desgastades com ara rodaments de boles, rodaments lliscants, cargols de rodaments, perns de rodaments, etc.

−         Peces/components aliens a BMC

−         Danys emergents

−         És possible la reparació del problema pel distribuïdor BMC

−         Ús/transport inadequat

−         Falta la inspecció de garantia dins del període adequat

−         Manteniment inadequat (Has de tenir en compte les instruccions d’ús!)

−         Danys per falta de calibratge, o calibratge defectuós o components incorrectes

−         Conseqüències d’una caiguda

−         Danys per efectes meteorològics o desgast normal

−         Danys causats per agents de neteja o additius inadequats, o eines com ara netejadors d’alta pressió.

−         Préstec/lloguer de caràcter comercial

e. ÀMBIT DEL SERVEI DE GARANTIA

BMC accepta, en el marc d’aquestes condicions de garantia, proporcionar els serveis següents dins dels períodes de garantia respectius:

-      Reparació o substitució per peces/components equivalents a criteri de BMC, tenint en compte que el model i/o color de la peça substituïda poden diferir;

-      Els serveis no coberts per la garantia i que són de l’àmbit de competència del distribuïdor, així com la neteja de bicicletes que s’han entregat brutes, es cobraran d’acord amb les tarifes horàries habituals, despeses de material i transport;

-      Un servei prestat sota garantia (reparació/substitució) no amplia el període de garantia original.

No existeixen reclamacions de garantia addicionals a les anteriorment esmentades.

f. PRESENTACIÓ DE RECLAMACIONS DE GARANTIA

Les reclamacions de garantia s’hauran de remetre al teu distribuïdor BMC mitjançant un formulari de reclamació de garantia degudament omplert, la còpia d’una targeta de garantia o un rebut de compra del teu distribuïdor BMC.

El teu distribuïdor BMC informarà de la teva reclamació de garantia (incloses les imatges de les peces defectuoses i el número de quadre) a BMC, que decidirà sobre els tràmits posteriors immediatament després de rebre la reclamació de garantia. Les peces que requereixin una inspecció es desmuntaran, es netejaran i s’enviaran a BMC segons sigui necessari.

El distribuïdor BMC rebrà els productes reparats o substituïts en garantia. El distribuïdor BMC es farà càrrec del muntatge i ajustaments bàsics. Totes les reclamacions de garantia es poden rebutjar si no es compleix aquest requisit.

g. SUBSTITUCIÓ PER ACCIDENT

L’opció del servei de substitució única en cas d’accidents s’ofereix per a determinats models i previ registre de la garantia al lloc web de BMC. Si us plau, consulta la pàgina «Substitució per accidents» per obtenir més informació sobre els termes i condicions i un llistat dels models coberts.

INFORMACIÓ RELATIVA A LA GARANTIA

PRÒRROGA DE LA GARANTIA

Per a les bicicletes a partir del model any 2011, BMC oferirà al comprador inicial un període de garantia opcional ampliat a 5 anys (en lloc de 3) en cas de trencament dels quadres BMC per defectes de material o de processament.

SUBSTITUCIÓ PER ACCIDENT

La substitució en cas d’accidents és un servei opcional de BMC Switzerland AG, gràcies al qual tindràs una única oportunitat de substituir el teu quadre BMC amb un descompte respecte del catàleg oficial vigent.

10. Llei aplicable, competència territorial i funcional

La competència territorial i funcional correspondran als jutjats de la seu de BMC, sense perjudici de les disposicions imperatives sobre competència territorial i funcional. La competència territorial exclusiva sobre les controvèrsies derivades o relacionades amb els contractes de compravenda esmentats anteriorment correspondrà als tribunals del districte de Solothurn. En fer una comanda, es considera que confirmes la teva subjecció a la clàusula de competència judicial.

Els contractes de compravenda de productes a través de la botiga en línia de BMC i les controvèrsies o reclamacions que se’n derivin es regiran exclusivament pel dret substantiu de Suïssa, amb l’excepció de les normes de conflicte de lleis del dret internacional privat (excepte l’article 116 de la Llei federal suïssa de dret internacional privat, que permet l’elecció expressa de llei en aquests casos) i la Convenció de les Nacions Unides sobre els contractes de compravenda internacional de mercaderies (CISG). Tot l’anterior serà sense perjudici de les disposicions legals que limiten l’elecció de llei aplicable i l’aplicabilitat de disposicions imperatives, en particular les del país en què el Client, com a Consumidor, resideix habitualment.

11. Divisibilitat

Si una o més disposicions d’aquests TCG fossin o esdevinguessin invàlides o inaplicables total o parcialment (per exemple, si constitueixen una infracció de la legislació aplicable), la validesa de les disposicions restants no es veurà afectada. En lloc de la disposició invàlida o inaplicable, s’entendrà que les parts han acordat una disposició vàlida, el sentit econòmic de la qual s’acosti el més possible a allò que les Parts pretenien. El mateix serà d’aplicació a possibles llacunes en aquests TCG.

El contracte romandrà vinculant en tots els aspectes restants, fins i tot en cas de nul·litat jurídica de clàusules específiques. Les clàusules invàlides se substituiran per disposicions legals, en el seu cas. Així i tot, si l’anterior constitueix un prejudici injustificat per a una de les Parts, el contracte en conjunt esdevindrà ineficaç.